องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาตำบลนานวล

ท่านครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอพนมไพร นำหัวหน้าส่วนราชการเปิดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาต... วันที่ 17 พ.ค. 58 (ดูู 192)

อบต.นานวลจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

อบต.นานวลจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ... วันที่ 21 ม.ย. 58 (ดูู 192)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558... วันที่ 24 มี.ค. 58 (ดูู 184)

กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557

เมือวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นางบุญเพ็ง โวท นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.นานวล ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิ... วันที่ 23 ต.ค. 57 (ดูู 200)

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลนานวล

วันศุกร์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม ... วันที่ 14 ต.ค. 57 (ดูู 247)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557... วันที่ 13 ต.ค. 57 (ดูู 157)

ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริการส่วนตำบลนานวล ระดับอำเภอ

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557... วันที่ 13 ต.ค. 57 (ดูู 183)

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(โรคเพลี้ยกระโดด)

เดือน กันยายน พ.ศ. 2557... วันที่ 13 ต.ค. 57 (ดูู 162)

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน เมษายน 2557... วันที่ 13 ต.ค. 57 (ดูู 156)

ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพอำเภอพนมไพรกับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องด้านการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพอำเภอพนมไพร กับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องด้าน... วันที่ 3 ก.ย. 57 (ดูู 201)

อบรมผู้ปกครองเด็กเล็กให้ทราบการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคที่มากับหน้าฝน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นางบุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ร่วมเปิดการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กให้... วันที่ 3 ก.ย. 57 (ดูู 170)

เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

นางบุญเพ็ง โวท นายก อบต.นานวลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำป... วันที่ 14 ส.ค. 57 (ดูู 196)

คืนความสุขให้ชาวร้อยเอ็ด "สร้างสุข สงบ ไปด้วยกัน" วันที่ 14 สิงหาคม 2557

นางบุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลพร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงาน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมคื... วันที่ 14 ส.ค. 57 (ดูู 459)

โครงการปลูกหญ้าแฝก

วันที่ 18 ก.ค.2557 เวลา 09.30 น.นางบุญเพ็ง โวท นายก อบต.นานวลนำคณะสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครูอาจารย์นักเรียนและ... วันที่ 29 ก.ค. 57 (ดูู 224)

ศึกษาดูงาน อ.เชียงคาน จ.เลย 5-7 ก.พ.57

ศึกษาดูงาน อ.เชียงคาน จ.เลย 5-7 ก.พ.57... วันที่ 11 พ.ค. 57 (ดูู 445)

กิจกรรมรณรงค์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมรณรงค์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ... วันที่ 11 พ.ค. 57 (ดูู 200)

กีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

กีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557... วันที่ 11 พ.ค. 57 (ดูู 192)

แจกผ้าห่มประชาชนชาวตำบลนานวล ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาสัง

แจกผ้าห่มประชาชนชาวตำบลนานวล ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาสัง ... วันที่ 11 พ.ค. 57 (ดูู 162)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556

คุณทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิ... วันที่ 19 ธ.ค. 56 (ดูู 5670)