องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพอำเภอพนมไพรกับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องด้านการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพอำเภอพนมไพร กับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องด้านการอาชีพเสริมเพิ่ม รายได้ลดรายจ่าย
วันที่ : 3 กันยายน 57   View : 227