องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลว..24 กุมภาพันธ์ 2560

         คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล   ที่ 036/2560
          เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 11 โครงการ วันที่  24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

             
วันที่ : 16 ตุลาคม 60   View : 121
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :