องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางตามรายงานกันเงิน 6 โครงการ

ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางตามรายงานกันเงิน 6 โครงการ 
วันที่ : 1 ธันวาคม 60   View : 58
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :