องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ม,12 บ้านนานวล

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  ม.12
วันที่ : 20 ธันวาคม 60   View : 104
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :