องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

~~1.โครงการขยายผิวจราจรถนนจากบ้านชาติไปบ้านโนนจิก (ตอนที่ 2 ต่อจากถนนเดิม)
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 61   View : 134
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :