องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด่อสร้างหอประชุม

~~วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
~~1. โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.นานวล 
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 61   View : 112
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :