องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: สอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มีควาประสงค์จะสอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 โครงการ ดังต่อไปนี้

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาบาดาลขนาดกลาง) บ้านโนนจิก หมู่ 6 ตามแบบมาตรฐานของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 1,786,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาบาดาลขนาดกลาง) บ้านหนองคู หมู่ 7 ตามแบบมาตรฐานของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 1,786,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เรื่อง การสอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 โครงการ

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บ้านโนนจิก หมู่ 6

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บ้านหนองคู หมู่ 7

4. เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 001/2558 ประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านโนนจิก หมู่ 6

5. เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 002/2558 ประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองคู หมู่ 7 
วันที่ : 13 ตุลาคม 57   View : 229
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :