องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นานวล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาะบริการประกอบอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่านรายละเอียดคลิก ดาวน์โหลด
 
วันที่ : 16 ตุลาคม 57   View : 218
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :