องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: สอบราคาจ้าง ประจำปี 2558 จำนวน 4 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4 โครงการ

1.ประกาศสอบราคาจ้าง (ไฟล์ที่ 1)
2.ประกาศสอบราคาจ้าง (ไฟล์ที่ 2)
3.ประกาศสอบราคาจ้าง (ไฟล์ที่ 3)
4.โหลดเอกสารโครงการซ่อมแซมถนนดินหมู่ 2
5.โหลดเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4
6.โหลดเอกสารโครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ 7
วันที่ : 15 มกราคม 58   View : 199
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :