องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศสอบราคา 4 โครงการ- รางระบายน้ำ

ด้วย อบต.นานวล มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 4 โครงการ 

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 58   View : 214
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :