องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 63   View : 86
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :