องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลสถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

~~สถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ปริมาณงานตามแบบเลขที่รอ.81003/12/2557พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
วันที่ : 7 มิถุนายน 60   View : 118
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :