องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล สมัยสามัญ

สมัยที่ 1 ประจำปี 2565ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 มกราคม 65 View : 353
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :