องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565


ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 มกราคม 65 View : 418
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :