องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ประจำปี 2564


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

การให้บริการของประชาชน

ประจำปี พ.ศ. 2564

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 65 View : 342
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :