องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 มีนาคม 65 View : 245
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :