องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565)


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
(พ.ศ. 2561 - 2565)ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 มีนาคม 65 View : 254
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :