องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล รอบ 6 เดือนดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 มีนาคม 65 View : 388
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :