องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ประชุมผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.นานวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


การมีส่วนร่วมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล และพนักงาน อบต. เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย , พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 23 มีนาคม 65 View : 298
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :