องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรดาวน์โหลด วันที่ โหลด
2 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560_2.rar   9 มี.ค. 66 53
วันที่ : 25 มีนาคม 65 View : 361
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :