องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรดาวน์โหลด วันที่ โหลด
3 ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.rar   9 มี.ค. 66 68
วันที่ : 25 มีนาคม 65 View : 395
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :