องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 1 เมษายน 65 View : 336
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :