องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65)


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 5 เมษายน 65 View : 350
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :