องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 2565)


สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เมษายน   - กันยายน 2565)
 
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
3. งานช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
4. งานไฟฟ้าสาธารณะ
5. งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
6. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
7. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 ตุลาคม 65 View : 97
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :