องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ.2566-2570)ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 65 View : 134
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :