องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)


รายงานผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 2565
(ระหว่างเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565)ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 65 View : 242
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :