องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ.2566


- บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
  ประจำปีงบประมาณ  2566 รอบ  6  เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)   
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 ไตรมาสที่ 1-2  รอบ 6 เดือน
  (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

                                                       .


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 5 เมษายน 66 View : 161
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :