องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 21 ส.ค. 66 18
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 21 ส.ค. 66 16
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.นานวล 21 ส.ค. 66 24
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 11 ม.ค. 65 418
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 11 ม.ค. 65 353
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา 11 ม.ค. 65 352
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 29 ต.ค. 63 655
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 27 ก.ค. 63 598
รายงานการประชุมสภา 27 ก.ค. 63 594
นัดประชุมสภา 27 ก.ค. 63 544
ประกาศเรียกประชุมสภา 27 ก.ค. 63 547
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 27 ก.ค. 63 542