องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ.2566 5 ม.ย. 66 228
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 พ.ย. 65 257
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (เม.ย. 65 - ก.ย. 65) 7 พ.ย. 65 242
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 333
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 4 ต.ค. 65 386
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 29 มี.ค. 65 347
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 มี.ค. 65 355
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 8 ก.พ. 65 401
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล (พ.ศ.2561-2565) 30 มิ.ย. 64 516