องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อสอบถามข้อมูล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล 

เลขที่ 129 หมู่ 2  ตำบลนานวล  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  45140

อีเมล  : 
nanual129@gmail.com

โทร   043 590 362
 
 
View : 545