องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. "รางวัลเกียรติยศสตรีตัวอย่างแห่งปี 2559"

                                                           


2. "รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559"

               


3. "รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2559"

               


4. "รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2561"

              


5. "รางวัล อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2562"


            


6. "รางวัลสำนักงานสีเขียว Green office ปี 2562"


               

7. "รางวัล อปท.ดีเด่นที่มีความเป็นเลิศประจำปี 2563"


               


8. "รางวัลสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองประจำปี 2563"


                


9. "ใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"
      (เนื่องในงานวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลพนมไพร

       


 


 
View : 887