องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายสนธยา ยังมี
ผอ.กองช่าง

นายวีระศักดิ์ กัสนุกา
ผช.จนท.ธุรการ

นายพงษ์พิทักษ์ อินทวี
ผช.นายช่างโยธา