องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

ว่าง
ว่าง

นายวีระศักดิ์ กัสนุกา
ผช.จนท.ธุรการ

นายประดิษฐ์ โลภา
ผช.ช่างไฟฟ้า

นายขจรศักดิ์ พงไพร
ผช.ช่างโยธา