องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2... วันที่ 24 ต.ค. 62 (ดูู 7)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุล... วันที่ 15 ต.ค. 62 (ดูู 10)

โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในชุมชนตำบลนานวล

โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในชุมชนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเ... วันที่ 2 ต.ค. 62 (ดูู 37)

โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาพดี มีพัฒนาการตามวัย 2562

วันนี้ ( 25 กันยายน 2562 ) นายเกียรติศักดิ์ พินพาทย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดงานโครงการ... วันที่ 27 ก.ย. 62 (ดูู 11)

ทำบุญเลี้ยงพระในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การอบริหารส่วนตำบลนานวล ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กันยา... วันที่ 24 ก.ย. 62 (ดูู 9)

กิจกรรมจิตอาสาการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสระพัง

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (กิจกรรมจิตอาสาการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสระพัง)... วันที่ 23 ส.ค. 62 (ดูู 40)

ภาพกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมประเพณีห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านคำพระ... วันที่ 14 ส.ค. 62 (ดูู 58)

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมร... วันที่ 13 ส.ค. 62 (ดูู 16)

โครงการ สภาเด็กและเยาวชนปลูกจิตสำนึกรักษ์ดงกุดโอ

30 มิถุนายน 61... วันที่ 24 ส.ค. 61 (ดูู 171)

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2561

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลนานวล ประจำปี 2561... วันที่ 24 ส.ค. 61 (ดูู 151)

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.นานวล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริเว... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 264)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวัน... วันที่ 15 ส.ค. 59 (ดูู 230)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หนองนาม่อง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมีนางบุ... วันที่ 11 ส.ค. 59 (ดูู 300)

รางวัลนักบริหารดีเด่นสาขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

"รางวัลชีวิต"นางบุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เข้ารับรางวัลนักบริหารดีเด่นสาขาบริหารและพัฒ... วันที่ 14 ก.ค. 59 (ดูู 218)

ให้กำลังใจพร้อมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

นางบุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล นำคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน... วันที่ 14 ก.ค. 59 (ดูู 197)

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนาย อนุสรณ์ แก้วกังวาล ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการบริหารจัดการนำ้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของ อำเภอพนมไพร

นายกบุญเพ็ง โวท ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนาย อนุสรณ์ แก้วกังวาล ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังรา... วันที่ 30 ม.ค. 59 (ดูู 260)

กิจกรรมปั่นจักรยาน

4 ธันวาคม 58... วันที่ 8 ธ.ค. 58 (ดูู 199)

กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 58

วันพ่อ 5 ธันวา 58 ร่วมจุดเทียนชัย ณ หอประชุม อ. พนมไพร... วันที่ 8 ธ.ค. 58 (ดูู 195)

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558... วันที่ 3 พ.ย. 58 (ดูู 428)

โครงการศึกษาดุงานหนองคาย อุดรธานี

15 - 16 ศึกษาดูงาน อบต.สีกาย อ.เมืองหนองคายและ กศน.อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี... วันที่ 30 ก.ย. 58 (ดูู 403)