องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ประชุมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

27 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ณ ห้อ... วันที่ 27 พ.ย. 63 (ดูู 46)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ... วันที่ 24 พ.ย. 63 (ดูู 44)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565

วันที่ 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล จัดโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า... วันที่ 18 พ.ย. 63 (ดูู 52)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563

24 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหว... วันที่ 16 พ.ย. 63 (ดูู 44)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาพดีมีพัฒนาการตามวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

25 กันยายน 2563 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาพดีมีพัฒนาการตามวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหา... วันที่ 16 พ.ย. 63 (ดูู 47)

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

28 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพ... วันที่ 16 พ.ย. 63 (ดูู 42)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรีและการส่งเสริมอาชีพสตรี

วันที่ 23 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรี และการส่งเสริมอาชีพสตรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ... วันที่ 16 พ.ย. 63 (ดูู 48)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล... วันที่ 2 พ.ย. 63 (ดูู 53)

กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน... วันที่ 27 ต.ค. 63 (ดูู 55)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้อ... วันที่ 9 ก.ย. 63 (ดูู 62)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร ผู้... วันที่ 8 ก.ย. 63 (ดูู 65)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลนำอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน เข้าโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยกา... วันที่ 28 ส.ค. 63 (ดูู 157)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวัน... วันที่ 29 ก.ค. 63 (ดูู 75)

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลมอบเจลล้างมือพร้อมด้วยหน้ากากผ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนานวล

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลมอบเจลล้างมือพร้อมด้วยหน้ากากผ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนานวล โดยการนำข... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 79)

รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลไ้ดออกรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องก... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 78)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลน... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 78)

มอบเจลล้างมือ รพ.สต. วัด ร้านค้า

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มอบเจลล้างมือให้กับ รพ.สต.นานวล วัด ร้านค้าชุมชนในตำบล โ... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 95)

มอบถุงยังชีพพร้อมเจลล้างมือ

อบต.นานวลลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 201)

ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย

วันนี้ 23 เมษายน 2563 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้มอบของเยี่ยมและให้กำลังใจกับคุณตาเดือน ... วันที่ 24 ม.ย. 63 (ดูู 106)

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้

วันที่ 22 เมษายน 2563 กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ณ ศุนย์เรียนรู้เกษตรอ... วันที่ 22 ม.ย. 63 (ดูู 88)