องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวัน... วันที่ 29 ก.ค. 63 (ดูู 4)

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลมอบเจลล้างมือพร้อมด้วยหน้ากากผ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนานวล

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลมอบเจลล้างมือพร้อมด้วยหน้ากากผ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนานวล โดยการนำข... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 9)

รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลไ้ดออกรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องก... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 5)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลน... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 6)

มอบเจลล้างมือ รพ.สต. วัด ร้านค้า

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มอบเจลล้างมือให้กับ รพ.สต.นานวล วัด ร้านค้าชุมชนในตำบล โ... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 19)

มอบถุงยังชีพพร้อมเจลล้างมือ

อบต.นานวลลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 37)

ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย

วันนี้ 23 เมษายน 2563 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้มอบของเยี่ยมและให้กำลังใจกับคุณตาเดือน ... วันที่ 24 ม.ย. 63 (ดูู 34)

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้

วันที่ 22 เมษายน 2563 กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ณ ศุนย์เรียนรู้เกษตรอ... วันที่ 22 ม.ย. 63 (ดูู 28)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลมอบหน้ากากผ้า ฯลฯ ให้กับผู้นำชุมชน

วันนี้ (15 เมษายน 2563) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ดร.บุญเพ็ง โวท พร้อมด้วยคณะบริหาร ผอ.รพ.สต.นานวล ไ... วันที่ 15 ม.ย. 63 (ดูู 66)

นายก อบต.นานวลรับมอบหน้ากากผ้าจาก อบจ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหน้ากากผ้าใหักับนาย... วันที่ 13 ม.ย. 63 (ดูู 30)

มอบเครื่องเทอร์โมสแกนและแอลกอฮอล์เจล

วันที่ 28 มีนาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้นำเครื่องเทอร์โมสแกนและแอลกอฮอล์เจลมอบให้ รพสต.นานวล ... วันที่ 30 มี.ค. 63 (ดูู 31)

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลมอบผ้าพร้อมอุปกรณ์ในการตัดเย็บทำหน้ากากผ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลได้ทำการส่งมอบผ้าพร้อมอุปกรณ์ในการตัดเย็บหน้ากากผ้าล็อตแรก ให้กับผู้นำชุมช... วันที่ 30 มี.ค. 63 (ดูู 55)

อบต.นานวลร่วมกับ รพสต.นานวล สาธารณสุข และปลัดอำเภอพนมไพร(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

วันที่ 25 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ร่วมกับ รพสต.นานวล สาธารณสุขอำเภอพนมไพร และปลัดอำเภอพนมไพร(เจ... วันที่ 27 มี.ค. 63 (ดูู 29)

การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ดร.บุญเพ็ง โวท พร้อมด้วยกำนันตำบลนานวล เข้ารับหน้า... วันที่ 27 มี.ค. 63 (ดูู 28)

โครงการจิตอาสาประชารัฐ

วันที่ 16 ธันวคม 2562 นายพศิณ ศรีธร ปลัดอำเภอพนมไพร (เจ้าพนักงานปกครองชำนาณการพิเศษ) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครง... วันที่ 6 ม.ค. 63 (ดูู 52)

รับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์สำนักงานสีเขียว Green Office

16 ธันวาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ดร.บุญเพ็ง โวทเข้ารับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์สำนักงานสีเขียว Green Off... วันที่ 3 ม.ค. 63 (ดูู 56)

พิธีทางศาสนาการบำเพ็ญกุศลเข้าปริวาสกรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ดร.บุญเพ็ง โวท พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เ... วันที่ 3 ม.ค. 63 (ดูู 107)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน... วันที่ 3 ม.ค. 63 (ดูู 61)

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2562ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ... วันที่ 3 ม.ค. 63 (ดูู 56)

โครงการฝึกอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก

วันที่ 6 ธันวาคม 62 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปีงบ... วันที่ 25 ธ.ค. 62 (ดูู 57)