องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โครงการจิตอาสาประชารัฐ

วันที่ 16 ธันวคม 2562 นายพศิณ ศรีธร ปลัดอำเภอพนมไพร (เจ้าพนักงานปกครองชำนาณการพิเศษ) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครง... วันที่ 6 ม.ค. 63 (ดูู 6)

รับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์สำนักงานสีเขียว Green Office

16 ธันวาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ดร.บุญเพ็ง โวทเข้ารับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์สำนักงานสีเขียว Green Off... วันที่ 3 ม.ค. 63 (ดูู 6)

พิธีทางศาสนาการบำเพ็ญกุศลเข้าปริวาสกรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ดร.บุญเพ็ง โวท พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เ... วันที่ 3 ม.ค. 63 (ดูู 7)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน... วันที่ 3 ม.ค. 63 (ดูู 4)

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2562ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ... วันที่ 3 ม.ค. 63 (ดูู 3)

โครงการฝึกอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก

วันที่ 6 ธันวาคม 62 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปีงบ... วันที่ 25 ธ.ค. 62 (ดูู 11)

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2... วันที่ 24 ต.ค. 62 (ดูู 14)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุล... วันที่ 15 ต.ค. 62 (ดูู 19)

โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในชุมชนตำบลนานวล

โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในชุมชนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเ... วันที่ 2 ต.ค. 62 (ดูู 52)

โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาพดี มีพัฒนาการตามวัย 2562

วันนี้ ( 25 กันยายน 2562 ) นายเกียรติศักดิ์ พินพาทย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดงานโครงการ... วันที่ 27 ก.ย. 62 (ดูู 21)

ทำบุญเลี้ยงพระในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การอบริหารส่วนตำบลนานวล ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กันยา... วันที่ 24 ก.ย. 62 (ดูู 16)

กิจกรรมจิตอาสาการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสระพัง

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (กิจกรรมจิตอาสาการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสระพัง)... วันที่ 23 ส.ค. 62 (ดูู 54)

ภาพกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมประเพณีห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านคำพระ... วันที่ 14 ส.ค. 62 (ดูู 77)

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมร... วันที่ 13 ส.ค. 62 (ดูู 28)

โครงการ สภาเด็กและเยาวชนปลูกจิตสำนึกรักษ์ดงกุดโอ

30 มิถุนายน 61... วันที่ 24 ส.ค. 61 (ดูู 182)

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2561

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลนานวล ประจำปี 2561... วันที่ 24 ส.ค. 61 (ดูู 162)

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.นานวล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริเว... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 271)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวัน... วันที่ 15 ส.ค. 59 (ดูู 242)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หนองนาม่อง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมีนางบุ... วันที่ 11 ส.ค. 59 (ดูู 308)

รางวัลนักบริหารดีเด่นสาขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

"รางวัลชีวิต"นางบุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เข้ารับรางวัลนักบริหารดีเด่นสาขาบริหารและพัฒ... วันที่ 14 ก.ค. 59 (ดูู 224)