องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนาย อนุสรณ์ แก้วกังวาล ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการบริหารจัดการนำ้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของ อำเภอพนมไพร
นายกบุญเพ็ง โวท ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนาย อนุสรณ์ แก้วกังวาล ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการบริหารจัดการนำ้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของ อำเภอพนมไพร โดยกรมชลประทาน และในโอกาสนี้ ท่านนายกบุญเพ็ง ก็ได้มอบหนังสือ "โครงการขุดลอกกุดเดิด"เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของพี่น้องชาวตำบลนานวล ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
วันที่ : 30 มกราคม 59   View : 228