องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หนองนาม่อง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมีนางบุญเพ็ง โวทนำคณะผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ : 11 สิงหาคม 59   View : 266