องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ 2564


เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 2 กรกฎาคม 64 View : 461
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (ดู 470)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2564  (ดู 523)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ดู 467)
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (ดู 452)
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 461)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  (ดู 421)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 342)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :