องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 5 กรกฎาคม 64 View : 453
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  (ดู 529)
การเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  (ดู 456)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  (ดู 453)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  (ดู 363)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 352)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566  (ดู 172)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี พ.ศ.2566  (ดู 160)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :