องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)


 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 มีนาคม 65 View : 238
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :