องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ 2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 30 มกราคม 66 View : 66
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :