องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566


1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
    เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 66 View : 258
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :