องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 66 View : 69
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :