องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 66 View : 198
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :