องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การขับเคลื่อนจริยธรรมในปี พ.ศ. 2566


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 66 View : 50
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :