องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การขับเคลื่อนจริยธรรมในปี พ.ศ. 2566


1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
2. แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

3. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Poliby 
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 66 View : 277
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :