องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในปี พ.ศ.2566


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.
และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 66 View : 232
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :