องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566


รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
            รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566                   
                       ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 3 เมษายน 66 View : 69
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :