องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ
2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 เมษายน 66 View : 95
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  (ดู 478)
การเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  (ดู 404)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  (ดู 377)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  (ดู 302)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 279)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566  (ดู 95)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี พ.ศ.2566  (ดู 84)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :