องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล  .   
ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)                                          ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 เมษายน 66 View : 82
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :