องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562 16 ต.ค. 62 0
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562 11 ต.ค. 62 2
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 1 ต.ค. 62 3
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 26 ก.ย. 62 3
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 22 ก.ย. 62 5
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 13 และ 15 9 ก.ย. 62 10
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562 2 ส.ค. 62 11
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 16
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 19
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 17
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 20
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/เรื่องราวการทุจริต 23 ก.ค. 62 15
การกำหนดแผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน 23 ก.ค. 62 25
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 22 ก.ค. 62 24
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 19 ก.ค. 62 27
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 18 ก.ค. 62 33
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2562 8 ก.ค. 62 25
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 2 ก.ค. 62 29
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 2 ก.ค. 62 25
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562 28 มิ.ย. 62 34
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 25 มิ.ย. 62 17
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2562 25 มิ.ย. 62 23
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562 25 มิ.ย. 62 32
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562 25 มิ.ย. 62 27
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 21 มิ.ย. 62 34
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้ามาทำการสำรวจข้อมูลเด็กในครอบครัวยากจน 7 มิ.ย. 62 44
จัดกิจกรรมให้บริการรับทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้แก่ประชาชนทั่วไป 6 มิ.ย. 62 31
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 15 พ.ค. 62 31
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 15 พ.ค. 62 36
โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.่จำนวน 7 โครงการ 13 มี.ค. 62 54