องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2562 6 ธ.ค. 62 1
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2562 12 พ.ย. 62 9
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562 12 พ.ย. 62 7
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562 12 พ.ย. 62 7
แจ้งการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7 พ.ย. 62 9
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 1 พ.ย. 62 18
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562 16 ต.ค. 62 8
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562 11 ต.ค. 62 10
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 1 ต.ค. 62 10
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 26 ก.ย. 62 8
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 22 ก.ย. 62 10
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 13 และ 15 9 ก.ย. 62 20
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562 2 ส.ค. 62 19
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 24
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 27
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 22
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 26
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/เรื่องราวการทุจริต 23 ก.ค. 62 22
การกำหนดแผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน 23 ก.ค. 62 38
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 22 ก.ค. 62 31
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 19 ก.ค. 62 34
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 18 ก.ค. 62 38
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2562 8 ก.ค. 62 31
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 2 ก.ค. 62 33
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 2 ก.ค. 62 30
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562 28 มิ.ย. 62 40
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 25 มิ.ย. 62 22
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2562 25 มิ.ย. 62 30
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562 25 มิ.ย. 62 39
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562 25 มิ.ย. 62 34