องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 20 พ.ค. 63 4
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 20 พ.ค. 63 3
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับที่ 6) 18 พ.ค. 63 5
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) 5 พ.ค. 63 13
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 30 ม.ย. 63 14
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563 30 ม.ย. 63 14
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด 24 ม.ย. 63 10
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา มีผลกระทบตั้งแต่ 24 - 26 เมษายน 2563 24 ม.ย. 63 14
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 23 ม.ย. 63 13
ขอเชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" 23 ม.ย. 63 13
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) 22 ม.ย. 63 11
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) 16 ม.ย. 63 12
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 16 ม.ย. 63 10
ขอเชิญชวน ผู้มาติดต่อหรือรับบริการเข้ามาตอบแบบสอบถามในระบบ ITAS 16 ม.ย. 63 14
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 15 ม.ย. 63 12
สงกรานต์ปลอดภัย ดูแลผู้สูงวัยให้ปลอดภัยจาก โควิด-19 14 ม.ย. 63 13
5 ขั้นตอนแยกขยะ "เสี่ยง" ติดเชื้อ COVID-19 14 ม.ย. 63 13
วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชน 14 ม.ย. 63 15
การเว้นระยะห่างทางสังคมกับ 8 วิธีหนี COVID-19 DISTANCING 14 ม.ย. 63 14
จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือ งดกิจกรรมสงกรานต์ทุกกิจกรรม 14 ม.ย. 63 13
ร้อยเอ็ดเป็น 0 แล้ว ผู้ป่วยโควิด - 19 หายทั้ง 3 ราย 14 ม.ย. 63 13
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด 14 ม.ย. 63 10
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด 13 ม.ย. 63 13
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 และ 12/2563 13 ม.ย. 63 13
สงกรานต์แบบไทยห่างไกลโควิด-19 9 ม.ย. 63 11
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) 9 ม.ย. 63 16
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2 ม.ย. 63 16
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด 30 มี.ค. 63 14
ฺBig Cleanning day 30 มี.ค. 63 14
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด 30 มี.ค. 63 16