องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 ก.พ. 66 61
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ม.ย. 65 229
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 26 ก.พ. 65 256
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ก.ค. 64 346
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2 ก.ค. 64 351
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 29 มิ.ย. 64 352
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 28 มิ.ย. 64 364
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2564 21 ม.ย. 64 390