องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2566 3 ม.ย. 66 146
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 ก.พ. 66 176
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ม.ย. 65 341
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 26 ก.พ. 65 421
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ก.ค. 64 459
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2 ก.ค. 64 470
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 29 มิ.ย. 64 452
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 28 มิ.ย. 64 467
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2564 21 ม.ย. 64 523