องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 13 มี.ค. 66 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 22 ก.พ. 66 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 16 ม.ค. 66 53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 16 ม.ค. 66 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 16 ม.ค. 66 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 16 ม.ค. 66 49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 28 ก.ย. 65 118
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 28 ก.ย. 65 107
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 28 ก.ย. 65 122
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 28 ก.ย. 65 109
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 28 ก.ย. 65 113
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 31 มี.ค. 65 183
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 31 มี.ค. 65 194
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 14 ก.พ. 65 264
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 14 ก.พ. 65 248
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 14 ก.พ. 65 246
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 14 ก.พ. 65 238
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 24 ม.ค. 65 243
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 24 ม.ค. 65 247
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 20 ม.ค. 65 230
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 20 ม.ค. 65 211
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 6 ก.ค. 64 323
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 6 ก.ค. 64 309
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 6 ก.ค. 64 318
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 6 ก.ค. 64 309
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 6 ก.ค. 64 349
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 6 ก.ค. 64 335
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 6 ก.ค. 64 318
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 2 ก.ค. 64 326
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ก.ค. 63 548