องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 18 ส.ค. 66 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 18 ส.ค. 66 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 18 ส.ค. 66 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 2 พ.ค. 66 102
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 7 ม.ย. 66 125
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 13 มี.ค. 66 161
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 22 ก.พ. 66 141
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 16 ม.ค. 66 164
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 16 ม.ค. 66 158
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 16 ม.ค. 66 135
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 16 ม.ค. 66 150
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 28 ก.ย. 65 201
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 28 ก.ย. 65 206
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 28 ก.ย. 65 224
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 28 ก.ย. 65 201
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 28 ก.ย. 65 202
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 31 มี.ค. 65 277
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 31 มี.ค. 65 305
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 14 ก.พ. 65 398
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 14 ก.พ. 65 339
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 14 ก.พ. 65 347
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 14 ก.พ. 65 340
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 24 ม.ค. 65 329
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 24 ม.ค. 65 343
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 20 ม.ค. 65 304
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 20 ม.ค. 65 305
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 6 ก.ค. 64 407
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 6 ก.ค. 64 386
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 6 ก.ค. 64 396
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 6 ก.ค. 64 389